Available courses

Saps quines són les eines que més fan servir els teus estudiants? Formar a persones implica saber quines són les seves necessitats i també, identificar els canals a través dels quals es comuniquen i aprenen. Si com a docent no coneixes les eines que ells utilitzen per aprendre, és molt probable que no estiguis aprofitant tot el seu potencial i això repercuteix directament en l’aprenentatge del teu alumnat. Amb aquest curs, sabràs com es comuniquen, quines eines fan servir, com els agrada aprendre i, el més important, com fer servir les eines per treure’ls tot el potencial perquè ells aprenguin.

Uno de los retos más grandes y, también, una de las más ricas experiencias pedagógicas, es la creación de actividades transversales, capaces de aglutinar los contenidos de diversas materias en un mismo proyecto didáctico. Los métodos basados en procesos narrativos (y, en especial, la narrativa transmedia) constituyen una estrategia excelente para la colaboración entre departamentos, que involucre a profesores y estudiantes alrededor de un proyecto común.

Profesorado: Javier Villatoro
>>La docencia de este curso se realizará en idioma castellano<<  

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Un dels reptes més grans i, alhora, de les més riques experiències pedagògiques, és la creació d'activitats transversals, capaces d'aglutinar els continguts de diverses matèries en un mateix projecte didàctic. Els processos basats en processos narratius (i, en especial, la narrativa transmèdia) són una excel·lent estratègia per a la col·laboració entre departaments que involucri professors i estudiants al voltant d'un projecte comú.

Professorat: Javier Villatoro