Available courses

El principal objectiu del curs és el d’oferir una introducció a la perspectiva sociològica com una eina tècnica, per a la reflexió social en sentit ampli, i també com un instrument d’índole cívica i orientat, per tant, a la crítica constructiva i a la transformació.

La sociologia és una disciplina que intersecta amb moltes altres àrees de coneixement, com ara la història, la política, l’antropologia, la psicologia i d’altres. La intenció del curs és la d’oferir un cert utillatge conceptual orientat a la reflexió com a l’organització de la recerca, en una perspectiva que ha de ser adaptada als interessos particulars de l’alumnat, terreny en el qual pot resultar tan útil la mirada sociològica, per la seva capacitat integradora.

Amb aquestes finalitats s’oferirà un repàs de certs conceptes bàsics de la disciplina i les principals perspectives dins d’ella. També s’animarà la reflexió sobre el sorgiment de la modernitat, el capitalisme i la pròpia sociologia a occident, amb l’objectiu de discutir sobre la forma que prenen les societats occidentals actuals. Finalment es pretén discutir problemàtiques socials que puguin interessar l’alumnat i la seva recerca sociològica.